Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden particulier

Als lid van UNETO-VNI (die installatiewerk uitvoeren bij consumenten) zijn wij verplicht evenwichtige leveringsvoorwaarden te hanteren: de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten, kortweg AVIC. Bent u als consument uiteindelijk niet tevreden over onze uitgevoerde installatiewerkzaamheden? Dat kan. Op grond van de AVIC kunt u uw conflict laten beoordelen door de onafhankelijke Geschillencommissie Installerende Bedrijven. Deze geschillencommissie doet u vervolgens een bindende uitspraak.

Download
U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden en bekijken van de AVIC.

Algemene voorwaarden bedrijven

Als lid van UNETO-VNI (die installatiewerk uitvoeren bij bedrijven) zijn wij verplicht evenwichtige leveringsvoorwaarden te hanteren: de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven, kortweg ALIB. In deze algemene voorwaarden staan onder andere bepalingen over het aangaan van de overeenkomst, betalingstermijnen, meer- en minderwerk, garantie en aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden verduidelijken de overeenkomst tussen de installateur en zijn zakelijke klant (zoals gemeente, woningbouwcorporatie, bouwkundig aannemer, fabriek en kantoor).

Download
U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden en bekijken van de ALIB.

Spoed? Bel 06-23338885