Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat wij ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam (contactpersoon)
– Functie contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mail
– KVK nummer
– IBAN rekeningnummer
– BTW nummer

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Verzenden van een digitale mailing.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Sturen van facturen.
– Het voeren van een voor de belastingdienst verplichte administratie.

Persoonsgegevens delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen Bentem in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers. Deze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken bij Bentem geen cookies ontvangt.

Rechten
Je hebt recht op inzage, verandering of verwijderen van persoonsgegevens die ik van je heb ontvangen. Als je daar behoefte aan hebt, stuur dan een email naar info@bentem.nl

Persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies, (ongewenste) openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Dit privacy statement kan altijd gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

Bedrijfsgegevens
Bentem Elektrotechniek
Veerpolder 19-012
2361 KX Warmond
071-3011204
KvK: 28093108

Spoed? Bel 06-23338885