NEN-normen

Dit is de betekenis van NEN-normen.

NEN-normen? Wat betekent dat nu eigenlijk? De afkorting staat voor NEderlandse Norm. Verder staat NEN voor een samenwerkingsverband tussen twee stichtingen. De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC). Samen begeleiden en stimuleren zij de ontwikkeling van normen. En normen, dat zijn afspraken die vrijwillig binnen een markt worden gemaakt om de kwaliteit en de veiligheid van hun diensten op een bepaald niveau te houden.

Deze NEN-normen zijn er voor elektra

Als we kijken naar de NEN-normen voor elektra zien we vooral twee cijfers terugkomen. NEN 1010 en NEN 3140. De betekenis van de NEN-normen is dus nog verder uit te kristalliseren.

NEN 1010

Elektrische laagspanningsinstallaties in woningen, bedrijfspanden en infrastructuur moeten vanuit het Bouwbesluit voldoen aan alle normen die zijn vastgesteld in NEN 1010. Maar het omvat meer. Het geldt bijvoorbeeld ook voor landbouw, caravans, bouwterreinen en tijdelijke installaties zoals bij voorbeeld voor een kermis. Ook de buitenverlichting en alle oplaadpunten voor elektrische voertuigen vallen eronder. Het doel van NEN 1010 is dus om veilige laagspanningsinstallaties te realiseren. Binnen NEN 1010 zijn er verschillende gedeeltes. Zo is er een gedeelte over het ontwerp van elektrotechnische installaties, en ook een gedeelte over de uitvoeringseisen die aan elektrotechnische installaties worden gesteld.

NEN 3140

De betekenis van de NEN-normen volgens NEN 3140 heeft betrekking tot het hebben en beheren van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1kV wisselspanning en 1,5kV gelijkspanning. Hiervoor is vanuit de Arbowet NEN 3140 vereist. Binnen ons dienstenpakket is de installatiecheck een goed voorbeeld van werkzaamheden waarop deze NEN-normen voor elektra van toepassing zijn. Binnen de elektrotechniek zijn er verschillende functies en voor de verschillende functies of verantwoordelijkheden heeft NEN 3140 een verdeling gemaakt in de normen. Een installatieverantwoordelijke kijkt naar het ontwerp en de status van elektrische installaties en een werkverantwoordelijke is (je raadt het al) verantwoordelijk voor veilig werken aan de elektrische installaties. Verder zijn er nog vakbekwame en voldoende onderrichte personen die respectievelijk zelfstandig en onder toezicht aan elektrotechnische installaties mogen werken. Wat betreft de laatste gaat het om eenvoudige handelingen.

Wanneer kan iemand volgens deze NEN-normen voor elektra werken?

Een elektricien moet zich aan de wetten houden en dus werken met bovenstaande NEN-normen voor elektra. Werkgevers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet verplicht om werknemers doeltreffend in te lichten over de verrichten werkzaamheden, de risico’s die erbij horen en hoe de risico’s te voorkomen zijn of beperkt kunnen worden. Om kwaliteit en veiligheid hoog te houden zorgen wij bij Bentem altijd dat wij door Techniek Nederland erkende én NEN-gecertificeerde elektriciens inzetten op iedere klus die uitgevoerd mag worden.

Nog vragen over de betekenis of inhoud van de NEN-normen?

Neem contact met ons op of maak een afspraak om een vakkundig elektricien te laten kijken naar jouw installaties. Zo weet je zeker of uw installaties aan alle wetten en regels voor kwaliteit en veiligheid voldoen. Meer weten? Bel 06-23338885

Spoed? Bel 06-23338885