Wat is elektriciteit en hoe werkt het

We gebruiken voortdurend elektriciteit. En we wekken het zelf op met de zonnepanelen op ons dak. Maar wat is elektriciteit eigenlijk, hoe werkt het en waar komt het vandaan? Je leest het in deze blog.

Wat is elektriciteit?

Elektriciteit komt overal in de natuur voor. De bekendste zichtbare vorm is een elektrische ontlading in de vorm van bliksem. Maar ook het zenuwstelsel van mensen en dieren werkt op basis van elektrische signalen. Elektriciteit is een verzamelnaam voor verschillende natuurkundige verschijnselen. Wat deze verschijnselen gemeen hebben: het zijn vormen van energie als gevolg van elektronen die bewegen of zich ophopen. Elektronen maken deel uit van atomen. Als elektronen zich verplaatsen, komt er energie vrij. Wanneer de elektronen zich ophopen en niet kunnen stromen, heet dit statische elektriciteit.

Wat is de geschiedenis van elektriciteit?

De naam elektriciteit is afgeleid van het Griekse woord ‘elektron’, dat barnsteen betekent. Een paar duizend jaar geleden ontdekten de Grieken namelijk dat je statische elektriciteit kan opwekken door met wol over barnsteen te wrijven. Ze konden de opgewekte elektrische spanning nog niet gebruiken. Dat lukte pas in de 19e eeuw dankzij bekende onderzoekers als Faraday, Ohm, Edison, Tesla en Bell. Zij stonden aan de wieg van onder andere de elektromotor, het stroomnet en accu’s.

Hoe werkt elektriciteit?

De elektriciteit die thuis uit het stopcontact komt, beweegt op basis van een stroomkringloop. Hierbij bewegen elektronen razendsnel van de ene pool naar de andere pool. Aan de kleur van de stroomdraden kun je zien of ze spanning aanvoeren (de bruine draad) of afvoeren (de blauwe draad). Wanneer je de stekker van een apparaat in het stopcontact steekt, gaan de elektronen door de elektriciteitsdraden in het apparaat. De energie van de elektronen laat dan het apparaat werken.

In de kabels van je apparatuur en in een geaard stopcontact zit naast een bruine en een blauwe draad ook een groengele draad. Dat is de aardedraad die ervoor zorgt dat overspanning veilig wordt afgevoerd. Overspanning kan ontstaan door een blikseminslag of kortsluiting. Dankzij de aardedraad ontstaat er dan geen brand en komt het apparaat niet onder stroom te staan.

Waar komt elektriciteit vandaan?

De elektriciteit die je thuis gebruikt wordt opgewekt in een energiecentrale. Dat zijn in feite grote ovens waarin kolen, gas of biomassa verbrand wordt om water te verhitten. De stoom die daarbij vrijkomt drijft een turbine aan. De ronddraaiende turbine wekt stroom op, net zoals een dynamo je fietsverlichting laat schijnen. De stroom wordt door de centrale op het stroomnet gebracht.

De laatste jaren wordt ook steeds meer stroom uit zonnepanelen en windmolens aan het stroomnet toegevoegd. Bij een windmolen laat de wind een turbine draaien, waardoor stroom wordt opgewekt. Een zonnepaneel heeft geen bewegende onderdelen: zogeheten fotovoltaïsche cellen zetten invallend zonlicht rechtstreeks om in een elektrische stroom.

Meer weten over stroom en het veilig aanleggen van elektrische installaties? Neem contact op met de erkende elektriciens van Van Bentem Elektrotechniek.

Spoed? Bel 06-23338885